Οικονομία στη θέρμανση

Οικονομία στη θέρμανση

Το υγραέριο έχει καλύτερη απόδοση κατά την καύση του και είναι ένα από τα λιγότερο ρυπογόνα καύσιμα με αποτέλεσμα να είναι το πλέον φιλικό καύσιμο προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο ενώ παράλληλα αποτελεί την πιο οικονομική λύση.

Με δεδομένο ότι η θερμογόνος δύναμή του υγραερίου, δηλαδή το πόση θερμική ενέργεια αποδίδει κάθε λίτρο καυσίμου, το υγραέριο ανέρχεται στις 6,61 KWh/lt και  τα σύγχρονα συστήματα καυστήρα – λέβητα υγραερίου έχουν απόδοση γύρω στο 99%, κάθε kWh θερμικής ενέργειας που λαμβάνουμε με υγραέριο κοστίζει 0,0765 ευρώ περίπου.

Εξοικονόμηση  ενέργειας   στη Θέρμανση  και  στο ΖΝΧ

Ερευνα ΕΜΠ - Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες

Τα παρακάτω διαγράμματα δίνουν μια γρήγορη  εικόνα  για τα αποτελέσματα της έρευνας που έκανε το  Εθνικό Μετσόβιο πολυτεχνείο  :

Όπως    βλέπουμε   από  τα διαγράμματα  οι λέβητες φυσικού αερίου-υγραερίου  συμπύκνωσης  έχουν κόστος θερμικής  ωφέλιμης  ενέργειας 0,076 €/kWth, επομένως από  ενεργειακής  άποψης είναι συμφέρουσα και αξιόπιστη λύση για την θέρμανση του χώρου μας, σε σχέση με το πετρέλαιο, τις ηλεκτρικές αντιστάσεις, τα τζάκια (συμβατικά  και ενεργειακά). Πλην των αντλιών  θερμότητας που έχουν κόστος  θερμικής  ωφέλιμης  ενέργειας 0,063€/kWth αλλά πολύ μεγαλύτερο αρχικό  κόστος  εγκατάστασης  σε σχέση  με ένα επίτοιχο  λέβητα  υγραερίου συμπύκνωσης.